مرحله اول: ثبت نام جدید
نام و نام خانوادگی:  
ایمیل:    
کد سیستم:  
ورود کاربر
کد مشتری:  
کلمه عبور:  
یادآوری کلمه عبور

pdf دانلود راهنمای فعال‌سازی محصولات آسان سیستم مبنا pdf سوالات متداول

لیست محصولات شرکت آسان سیستم مبنا
EasyAcc نرم افزار حسابداری آسان یک ماهه رایگان دائمی 59 هزار تومان pdf pdf bubble
EasyInventory نرم افزار انبارداری آسان یک ماهه رایگان دائمی 49 هزار تومان pdf pdf bubble
EasyAccPlus نرم افزار حسابداری با انبارداری آسان یک ماهه رایگان دائمی 89 هزار تومان dl pdf bubble
EasySalary نرم افزار حقوق و مزایای آسان یک ماهه رایگان دائمی 79 هزار تومان dl pdf bubble
Rollcall نرم افزار حضور و غیاب آسان یک ماهه رایگان دائمی 39 هزار تومان dl pdf bubble
EasySalaryPlus نرم افزار حقوق و مزایا با حضور و غیاب آسان یک ماهه رایگان دائمی 99 هزار تومان dl pdf bubble
Ers نرم افزار سهم الارث آسان یک هفته رایگان دائمی 19 هزار تومان dl pdf bubble
Order نرم افزار ثبت سفارش آسان یک ماهه رایگان دائمی 69 هزار تومان dl pdf bubble
Transfer نرم افزار انتقال داده آسان یک هفته رایگان دائمی 19 هزار تومان dl pdf bubble
Formula نرم افزار فرمول یاب آسان یک هفته رایگان دائمی 29 هزار تومان dl pdf bubble
Check نرم افزار مدیریت چک آسان یک ماهه رایگان دائمی 39 هزار تومان dl pdf bubble
Loan نرم افزار صندوق وام آسان یک ماهه رایگان دائمی 39 هزار تومان dl pdf bubble
Club نرم افزار مدیریت باشگاه آسان یک ماهه رایگان دائمی 49 هزار تومان dl pdf bubble
Queue نرم افزار نوبت دهی آسان یک ماهه رایگان دائمی 29 هزار تومان dl pdf bubble

حـســابـداری انـبــارداری حـسـابـداری بـا انـبـارداری
حـقـوق و مـزایـا حـضـور و غـیـاب حـقـوق و مـزایـا بـا حـضـور و غـیـاب
صـنـدوق وام سـهـم الـارث مـدیـریـت چـک ثـبـت سـفـارش
فـرمـول یـاب انـتـقـال داده مـدیـریـت بـاشـگـاه نـوبـت دهـی