مقایسه محصولات نرم افزارهای پرسنلی
EasyQueue EasyRollcall EasyLoan EasySalary EasySalaryPlus
امکانات نوبت دهی حضور و غیاب صندوق وام حقوق و مزایا حقوق و مزایا با حضور و غیاب
تعاریف اشخاص c c c c c
گروه اشخاص c c c c
حساب ها c
حقوق و مزایا c c
کسورات c c
انواع وام ها c c c
شیفت های کاری c c
انواع هزینه ها c
انواع درآمدها c
بخش ها c
کاربران c c c c c
حقوق و مزایا حقوق و مزایای اشخاص c c
کسورات اشخاص c c
عملیات وام تخصیص وام c c c
اقساط ماهانه c c c
حضور و غیاب حضور و غیاب c c
حضور و غیاب روزانه c c
نوبت دهی نوبت دهی c
امور مالی پرداخت ها c
دریافت ها c
هزینه ها c
درآمدها c
برداشت ها c
سرمایه ها c
ثبت بدهکار c
ثبت بستانکار c
اسناد اسناد انتقالی c
فیش حقوقی فیش حقوقی c c
جزئیات فیش حقوقی c c
بیمه کارگاه ها c c
لیست بیمه ماهانه c c
دیسکت بیمه تامین اجتماعی c c
مالیات کارفرمایان c c
لیست مالیات ماهانه c c
دیسکت سازمان امور مالیاتی c c
حواله بانکی پرداخت کننده ها c c
لیست حواله های بانکی c c
دیسکت بانک های مختلف c c
تنظیمات تنظیمات گزارشات c c c c c
تنظیمات چاپ c c c c
تنظیمات ساعت کار c c c
تنظیمات مالیات c c
تنظیمات بیمه c c
تنظیمات روزهای تعطیل c c
گزارشات گزارش اشخاص c c c c c
گزارش حساب ها c
گزارش انواع وام ها c c c
گزارش بخش ها c
گزارش وام های پرداختی c c c
گزارش اقساط ماهانه c c c
گزارش حضور و غیاب c c
گزارش نوبت دهی c
گزارش فیش حقوقی c c
گزارش لیست بیمه ماهانه c c
گزارش لیست مالیات ماهانه c c
گزارش حواله های بانکی c c
گزارش پرداخت ها c
گزارش دریافت ها c
گزارش هزینه ها c
گزارش درآمدها c
گزارش برداشت ها c
گزارش سرمایه ها c
گزارش اسناد انتقالی c
گزارش سود و زیان c
گزارش بدهکاران و بستانکاران c
گزارش امور مالی c
گزارش کامل c
گزارش دفترچه تلفن c c c c c
دفاتر و تراز دفتر معین شخص c
دفتر معین حساب c
دفتر روزنامه c
دفتر کل c
ترازنامه c
تراز آزمایشی c
امکانات دفترچه تلفن c c c c c
یادآوری ها c c c c c
ارسال پیامک c c c c c
سرگرمی c c c c c
پشتیبانی تهیه پشتیبان c c c c c
بازیابی پشتیبان c c c c c
پشتیبان خودکار c c c c c
بهینه سازی پایگاه داده c c c c c
سال مالی جدید c c c c c
پاک کردن اطلاعات c c c c c
تاریخچه پشتیبان گیری c c c c c
تاریخچه عملیات کاربران c c c c c
سایر بروز رسانی نرم افزار c c c c c
انواع امضاها و امضای دیجیتال c c c c c
خروجی به اکسل c c c c c
ورود از اکسل c c c c c
تبدیل به PDF c c c c c
چاپ در کاغذ حرارتی c c c c c
ارسال پیامک خودکار c c c c c
نظرات کاربران c c c c c
یک ماه رایگان c c c c c
نمودار محصولات نرم افزارهای حسابداری
دانلود رایگان  |  حجم کم  |  نصب آسان  |  بدون قفل سخت افزاری  |  یک ماه رایگان (نسخه اصلی - بدون محدودیت)  |  پشتیبانی رایگان  |  آپدیت رایگان
سرورهای وبسایت محصولات: سرور 1 (product.easysoft.ir)   |   سرور 2 (easysofts.ir)   |   سرور 3 (asansystemmabna.ir)
MainLogo nezam ECTabrizLogo enamad samandehi Certum behpardakht
Copyright © 2012-24 EasySoft.ir All rights reserved.