مقایسه محصولات نرم افزارهای شارژ ساختمان
EasyBuilding EasyApartment EasyCharge
امکانات شارژ ساختمان شارژ آپارتمان شارژ مجتمع
تعاریف اشخاص c c c
تعداد واحد ها 20 واحد 50 واحد بدون محدودیت
تغییر گروهی شارژ ثابت c c
تغییر گروهی شارژ ثابت با فرمول c
حساب ها c c c
انواع هزینه ها c c c
انواع هزینه ها با فرمول c
انواع هزینه ها برای واحدهای خاص c
انواع درآمدها c c
انواع درآمدها با فرمول c
انواع درآمدها برای واحدهای خاص c
کاربران c c c
مدیریت محاسبه شارژ c c c
صورتحساب واحدها c c c
جریمه و پاداش c
اعلانات c c c
امور مالی پرداخت ها c c c
دریافت ها c c c
هزینه ها c c c
درآمدها c c
اسناد انتقالی c c c
گزارشات گزارش اشخاص c c c
گزارش حساب ها c c c
گزارش واحدها c c c
گزارش انواع هزینه ها c c c
گزارش انواع درآمدها c c
گزارش خلاصه وضعیت c c c
گزارش بدهکاران و بستانکاران c c c
گزارش شارژ واحدها c c c
گزارش جریمه و پاداش ها c
گزارش پرداخت ها c c c
گزارش دریافت ها c c c
گزارش هزینه ها c c c
گزارش درآمدها c c
گزارش اسناد انتقالی c c c
گزارش معین اشخاص c c c
گزارش امور مالی c c c
گزارش دفترچه تلفن c c c
امکانات دفترچه تلفن c c c
یادآوری ها c c c
ارسال پیامک c c
سرگرمی c c c
پشتیبانی تهیه پشتیبان c c c
بازیابی پشتیبان c c c
پشتیبان خودکار c c c
بهینه سازی پایگاه داده c c c
پاک کردن اطلاعات c c c
تاریخچه پشتیبان گیری c c c
سایر بروز رسانی نرم افزار c c c
ورود از اکسل c c c
تبدیل به اکسل c c c
تبدیل به PDF c c c
انواع امضاها و امضای دیجیتال c c c
ارسال پیامک خودکار c c
نظرات کاربران c c c
یک ماه رایگان c c c
دانلود رایگان  |  حجم کم  |  نصب آسان  |  بدون قفل سخت افزاری  |  یک ماه رایگان (نسخه اصلی - بدون محدودیت)  |  پشتیبانی رایگان  |  آپدیت رایگان
سرورهای وبسایت محصولات: سرور 1 (product.easysoft.ir)   |   سرور 2 (easysofts.ir)   |   سرور 3 (asansystemmabna.ir)
MainLogo nezam ECTabrizLogo enamad samandehi Certum behpardakht
Copyright © 2012-24 EasySoft.ir All rights reserved.